Vacature Operator V

Doel van de functie:

Door het bedienen van machines het bewerken en vervaardigen van producten en/of meewerken aan productieprocessen.

Positie van de functie in de organisatie:
Rapporteert aan de Productieleider en/of meewerkend Voorman.

Typering van de activiteiten                                                                             

Voorbereidingsfase:

- Ontvangt toelichting op de werkzaamheden
- Zorgt dat/controleert of benodigde materialen aanwezig zijn
- Beoordeelt de te bewerken materialen

Uitvoeringsfase
- Assembleert producten 
- Handelt de producten af door opleggen, uithalen, bundelen en verpakken 
- Werkt producten af

Kwaliteitszorg
- Controleert de producten 

Overige werkzaamheden: 
- Verricht eenvoudig onderhoud
- Voert restmaterialen af 
- Houdt zich aan de veiligheids-, milieu-,en arbovoorschriften en -bepalingen
- Houdt werkplek schoon 
- Werkt volgens geldende procedures

Verantwoordelijkheden:
- Koppelt fouten of problemen direct terug naar de leidinggevende.
- Voert de werkzaamheden binnen de gegeven instructie naar behoren uit

Bevoegdheden
- Legt werkzaamheden stil bij geconstateerde afwijkingen
- Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie
- LBO